Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over mij?

U kunt er iets mee doen!

U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest. Ik doe al het mogelijke om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Mocht u ontevreden zijn over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Hier leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

Bespreek uw probleem met mij.

Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat ik voldoende tijd voor u kan uittrekken. We kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Advies en ondersteuning van het Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg

Als u het moeilijk vindt om mij rechtstreeks te benaderen, of we komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Een Zorgbelangorganisatie kan u informatie geven over uw rechten als cliënt. Een medewerker van de Zorgbelangorganisatie kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met mij of door u te helpen met het schrijven van een brief. Een Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw oefentherapeut Cesar. Of u heeft een ernstige klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, een lid namens de Nederlandse Patienten/Consumenten Federatie en een lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt. De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt. De Zorgbelangorganisatie kan u helpen bij het opstellen van deze brief.

Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u van de Klachtencommissie bericht hoe de klacht behandeld zal worden. Er zijn twee mogelijkheden:

1 De Klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen u en uw oefentherapeut Cesar te verbeteren. Dat kan alleen als u en de oefentherapeut Cesar dat allebei willen.

2 De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. De Klachtencommissie kan daarbij aangeven welke maatregelen de oefentherapeut Cesar kan nemen om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Er wordt u in ieder geval gevraagd om de Klachtencommissie te machtigen om de voor de klacht benodigde medische gegevens op te vragen. Aan de oefentherapeut Cesar wordt gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. Het kan zijn dat u allebei gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt ook allebei de stukken inzien. Soms wil de commissie informatie hebben van andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De behandeling verloopt volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan de Zorgbelangorganisatie u bij deze procedure begeleiden. De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

De oefentherapeut Cesar is niet verplicht het advies van de Klachtencommissie op te volgen. In het algemeen zal hij of zij dat echter wel doen. Aan deze beschreven klachtenprocedure zijn voor de belanghebbende geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers

Klachtenopvang Zorg:

Tel: 030 299 19 70
www.zorgbelang-nederland.nl

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris) p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161 3800 BD Amersfoort
Tel: 033 421 61 89

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM):

Kaap Hoorndreef 283563 AT Utrecht
Tel: 030 – 26 25 627 E: info@vvocm.nl

Wil je tips ontvangen om in top vorm te blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang tips, work-outs en gezonden recepten om in topvorm te blijven.

Het is gelukt, leuk dat je mee doet!